Sprawozdanie z działań Zarządu ZRP w okresie 2009-2013

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Związku Rzemiosła Polskiego zamieszczamy do wglądu sprawozdanie z działań Zarządu realizowanych w minionej czteroletniej kadencji.

Sprawozdanie z działań Zarządu ZRP w latach 2009-2013: LINK

Dokument zamieszczony jest na stronie: www.zrp.pl  w dziale „Organy” w zakładce „Kongres”.