Konsultacje Komisji Europejskiej

Do 16 sierpnia 2013 trwają konsultacje ogłoszone przez Komisję Europejską, w sprawie problemów,
z jakimi stykają się osoby fizyczne i firmy, które potrzebują ubezpieczenia, aby móc świadczyć swoje usługi w innym niż kraj pochodzenia państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Konsultacje skierowane są w szczególności do małych i średnich przedsiębiorców, w tym rzemieślników – usługodawców świadczących usługi ograniczone w czasie (tymczasowe) i bez zakładania „stałego” przedsiębiorstwa w kraju świadczenia usługi, np. jednostki zależnej, oddziału, itp., jak również do osób wykonujących wolne zawody.
Mogą się również wypowiedzieć w ich imieniu organizacje przedsiębiorców i izby gospodarcze.

Więcej:
LINK

LINK