Spotkanie Zespołu ds. Strategii „Europa 2020”

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki 21 stycznia 2013 roku odbyło się spotkanie zespołu do spraw strategii „ Europa 2020”. Spotkanie rozpoczęło się oficjalnym wystąpienie Premiera Janusza Piechocińskiego, który zaznaczył iż celem Ministerstwa Gospodarki jest wypracowanie optymalnej i zróżnicowanej strategii, która przyczyni się do rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki.
W kolejnej części spotkanie Dyrektor Departamentu Strategii Aneta Piątkowska omówiła otrzymane informacje od członków zespołu podkreślając iż priorytetem strategii są:
•    Dążenie do zróżnicowania konsolidacji budżetowej
•    Przywrócenie normalnych warunków kredytowania gospodarki
•    Działania na rzecz wzrostu obecnego i przyszłego wskaźnika konkurencyjności
•    Walka z bezrobociem
•    Modernizacja administracji publicznej
Dyrektor zasugerowała iż zespół powinien koncentrować się na tematach przewodnich, a przede wszystkim na realizacji wytycznych Rady Europejskiej, celów strategii i priorytetów w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Ministerstwo gospodarki zapewniło iż będzie realizowało spotkania bilateralne w celu uzgadniania i konsultowania uwag dotyczących strategii przekazanych do Ministerstwa.
Omówiono również postępy w realizacji celów strategii „ Europa 2020” w zakresie innowacyjności. Finansowe działalności innowacyjne w Polsce zostały zaprezentowane przez przedstawicieli Głównego Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Postęp w realizacji celów strategii „ Europa 2020” w zakresie innowacyjności, przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawił ją Minister Jacek Gulińsk. Ostatnim Wystąpieniem była prezentacja Ministerstwa Gospodarki dotycząca Programu Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowana przez Jerzego Majchrzaka Dyrektora Departamentu Innowacyjności i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki.