Spotkanie w spr. kolejnego projektu systemowego 5.5.1