Spotkanie w bydgoskiej Izbie

W dniu 27 listopada br. w auli KPIRiP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami: Ochotniczych Hufców Pracy, Kuratorium Oświaty, Urzędów Miast (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław, Świecie) oraz Cechów. Spotkanie poświęcone było współpracy pracodawców z OHP oraz sprawom związanym z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników (spisywanie umów, refundacja wynagrodzeń przez OHP, dofinansowania szkoleń uczniów).

Poszczególne zagadnienia omówione zostały na przykładach i problemach jakie napotykają rzemieślnicy starający się np. o zwrot kosztów szkolenia uczniów. Do dyskusji włączyli się także reprezentanci urzędów odpowiedzialni w regionie za wydanie decyzji o przyznaniu dofinansowania, który przekazali wskazówki i rady, które mogą być przydatne przy załatwianiu podobnych spraw. Uczestnicy spotkania wskazali potrzebę organizowania tego typu spotka połączonych z dyskusją i wyminą doświadczeń.