Spotkanie ROK W DIALOGU – Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska o współpracy z Rzemiosłem

4 grudnia 2018 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego rozpoczęło się dwudniowe spotkanie „ROK W DIALOGU” promujące dialog społeczny i podsumowujące ważne dla partnerów społecznych, w szczególności organizacji pracodawców rzemieślników, wydarzenia legislacyjne roku 2018 z udziałem RDS. Spotkanie otworzył Pan Jan Gogolewski, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Następnie głos zabrali:

Pani Dorota Gardias, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Forum Związku Zawodowych, która m.in. zapowiedziała nowelizację ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, intensyfikację działań na rzecz zwiększenia efektywności dialogu społecznego oraz zwróciła uwagę na wdrożenie w naszym kraju zapisów „Europejskiego Filaru Praw Socjalnych”.

Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, która podkreśliła bardzo dobrą dotychczasową współpracę z kierownictwem Związku Rzemiosła Polskiego i poinformowała o podpisaniu przez Prezydenta RP 29.11.2018 roku zmian w prawie oświatowym uwzględniających postulaty środowiska rzemieślniczego. Pani Minister zwróciła uwagę na zwiększenie dofinansowania dla pracodawców na kształcenie zawodowe z 8.000 zł do 10.000 zł, uwolnienie pensji nauczycieli zawodu, wprowadzenie obowiązkowych egzaminów zawodowych (także w systemie rzemieślniczym) oraz wyraziła nadzieję na odnowienie porozumienia ze Związkiem Rzemiosła Polskiego na początku przyszłego roku.

Pan Michał Wójcik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który wyraził podziękowania Pani Minister Edukacji za uwzględnienie postulatów i oczekiwań środowiska rzemieślniczego w nowelizowanym prawie oświatowym oraz podkreślił ogromne znaczenie dualnego systemu kształcenia zawodowego, a także konieczność jego promocji.

W spotkaniu uczestniczą członkowie Rady Dialogu Społecznego, przedstawiciele rzemiosła w zespołach problemowych RDS oraz reprezentanci izb rzemieślniczych.