II Spotkanie ROK W DIALOGU w Pałacu Chodkiewiczów

W dniach 9-10 grudnia 2019 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się drugie już spotkanie „ROK W DIALOGU” promujące dialog społeczny i podsumowujące ważne dla partnerów społecznych, w szczególności organizacji pracodawców rzemieślników, wydarzenia legislacyjne w 2019 r. z udziałem RDS. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Dialogu Społecznego, przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych, przedstawiciele rzemiosła w zespołach problemowych Rady oraz liczni reprezentanci izb rzemieślniczych.

Spotkanie otworzył Jan Gogolewski, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego i Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego.

Pierwszym tematem spotkania było Wzmacnianie potencjału organizacji partnerów społecznych. Prezentację poprowadziła Bogumiła Frąckowiak z Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. O Wsparciu dla partnerów społecznych w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 mówił Marcin Tumanow z Business Centre Club. Drugim tematem było Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje partnerów społecznych. Głos zabrał Piotr Wołejko z Pracodawców RP, Mateusz Szymański z NSZZ Solidarność, Marcin Tumanow z Business Centre Club oraz Norbert Pruszanowski (ZRP).

Następnie odbył się panel ekspertów, którego tematem był Rynek pracy w Polsce. W panelu wzięli udział: Monika Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan, Daniel Czerwiński z NSZZ Solidarność, Tomasz Wika z Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, ekspert zewnętrzny Artur Rozbicki oraz Artur Pozorek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Podczas dyskusji omówiono problemy systemowe, jak wysoki poziom bezrobocia absolwentów szkół zawodowych, aktywizacja osób biernych zawodowo, niski poziom udziału dorosłych Polaków w kształceniu ustawicznym oraz potrzeba zmiany postrzegania oświaty zawodowej, jako gorszej i mniej ambitnej niż edukacja ogólnokształcąca. Panel moderował dr Andrzej Stępnikowski (ZRP).

Kolejnym punktem był cykl prezentacji na temat wyzwań, które przyniesie rok 2020 oraz roli Rady Dialogu Społecznego. O Cyfryzacji, robotyzacji, przemyśle 4.0 – czy rzemiosło musi się zmieniać mówił dr Jan Czarzasty, ekspert ze Szkoły Głównej Handlowej. Następnie głos zabrał ekspert Adam Paprocki, który omówił sytuację Organizacji rzemiosła w dobie gospodarki 4.0. Na zakończenie dr Andrzej Stępnikowski przedstawił Nowe trendy w przygotowaniu zawodowym.

Pierwszy dzień spotkania zakończyło wystąpienie Edyty Doboszyńskiej (ZRP), która wprowadziła uczestników spotkania w temat Zarządzania gospodarczego w UE – Semestr europejski i roli Rady Dialogu Społecznego w tym procesie.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się od sesji szkoleniowej nt. form prowadzenia działalności gospodarczej przez rzemieślników w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1495), w szczególności zmian definicji rzemiosła i rzemieślnika

Gościem honorowym II Spotkania „Rok w dialogu” był Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski, który wziął udział w panelu „Firma jako wspólnota budowana w dialogu; Pracodawcy w myśli i nauczaniu Jana Pawła II”.