Spotkanie Rady Przedsiębiorczości z Ministrem Rozwoju i Technologii

10 listopada br. miało miejsce spotkanie robocze przedstawicieli organizacji pracodawców zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorczości z Panem Waldemarem Budą, Ministrem Rozwoju i Technologii. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Zdzisław Siwiński, Wiceprezes ZRP.

Głównym tematem spotkania było omówienie założeń programu pomocowego dla przedsiębiorców szczególnie narażonych na skutki obecnej sytuacji na rynku energii (tzw. firmy energochłonne). Podstawą prac nad programem jest przyjęta ustawa o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 oraz przyjęty 28 października br. zmieniony Komunikat Komisji Europejskiej „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”. Przedstawiciele pracodawców zwrócili m.in. uwagę na znikomą skalę pomocy (ok. 5 mlrd zł) w porównaniu do środków przeznaczonych na wsparcie firm w ramach pomocy ograniczającej negatywne skutki pandemii COVID-19.

Prezes Siwiński zwrócił uwagę, że jeden z głównych warunków otrzymania pomocy związany z wprowadzaniem dużych oszczędności energii nie jest w pełni uzasadniony dla wszystkich kategorii firm, ponieważ wiele z nich potrzebuje odpowiedniej ilości energii, aby zapewnić wysoką jakość wytwarzanych produktów. Jego zdaniem powinno się przede wszystkim promować inwestycje w odnawialne źródła energii a nie zmuszać przedsiębiorców do radykalnych oszczędności.