Spotkanie Rady Duszpasterskiej

28 listopada 2013 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie spotkała się Krajowa Rada Duszpasterska Rzemiosła.

W związku z nową kadencją władz ZRP i odnowieniem składu Rady Duszpasterskiej, członkowie zdecydowali o wyborze nowego Przewodniczącego. Funkcję tę jednogłośnie powierzono dotychczasowemu Przewodniczącemu Rady Kazimierzowi Góralczykowi, Prezesowi Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. Krajowym Duszpasterzem Rzemiosła jest ks. Kan. Krzysztof Rusiecki z Sandomierza.