Spotkanie przedstawicieli polskiego i ukraińskiego biznesu w przeddzień Święta Niepodległości Ukrainy

23 sierpnia br. w siedzibie Pracodawców RP miało miejsce spotkanie przedstawicieli polskiego i ukraińskiego biznesu. Spotkanie prowadzili Pan Rafał Dutkiewicz – Prezes Pracodawców RP i Anatolij Kinach – były premier Ukrainy, przewodniczący Agencji Odnowy Infrastruktury Ukrainy. W spotkaniu brali udział przedstawiciele organizacji pracodawców wchodzący w skład Rady Przedsiębiorczości, Pani Minister Jadwiga Emilewicz pełniąca funkcję pełnomocnika rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, Pan Jacek Piechota Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Tadeusz Białek Prezes Związku Banków Polskich oraz przedstawiciele największych organizacji biznesowy Ukrainy. 

Przedmiotem spotkania była ocena obecnego stanu polsko-ukraińskich relacji gospodarczych i możliwości rozwoju tych relacji w przyszłości. Przedstawiciele organizacji biznesowych z Ukrainy i z Polski wskazywali na bariery rozwoju takie jak brak pracowników którzy mogli by być zatrudniani zarówno w  Polsce jak i w Ukrainie, problemy formalnoprawne jak istnienie jeszcze starych restrykcyjnych klauzul dotyczących np. jakości produktów i usług zaczerpniętych z systemu sowieckiego i brak mocnych gwarancji bezpieczeństwa dla polskich przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą w Ukrainie w czasie prowadzenia działań zbrojnych. 

Pani minister Emilewicz i Pan Prezes Białek poinformowali o uruchomieniu linii kredytowej dostępnej dla polskich banków oraz  gwarancji KUKE dla przedsiębiorców podejmujących działania gospodarcze na terenie Ukrainy.

Obecnie w Ukrainie działa 660 przedsiębiorstw polskich lub z udziałem polskiego kapitału, pomimo wojny obroty między obu państwami mają tendencje wzrostową – wzrost z $12,5 mld w roku 2021 do $15 mld w roku ubiegłym. Poza sprzętem militarnym, medycznym i opatrunkami, największe zainteresowanie strony ukraińskiej występuje na materiały i usługi budowlane, urządzenia, osprzęt i usługi w sektorze energetycznym, osprzęt w sektorze telekomunikacyjnym, przedsięwzięcia wdrażające nowoczesne technologie w branży IT i w innych branżach, ale też na napoje bezalkoholowe.

Uczestnicy spotkania wskazywali na przedsięwzięcia publiczno-prywatne jako na najkorzystniejsza formę współpracy w projektach biznesowych, przy czym jako pozytywne przykłady strona ukraińska przytoczyła dwie zrealizowane już w tej formie inwestycje, to jest szkoła i przedszkole w Irpieniu i w innej podkijowskiej miejscowości.   

Pani Martyna Dera, dyrektor ds. organizacji kongresów i konferencji  Międzynarodowych Targów Poznańskich,przedstawiła informację o Kongresie „Common Future” i zaprosiła do udziału w nim przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji samorządu gospodarczego z Polski jak i Ukrainy, który odbędzie się w dniach 21-22 września 2023 r. w czasie MTP.

Przedmiotem obrad Kongresu będą aspekty formalno-prawne, finansowe i biznesowe dotyczące odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych z udziałem polskich przedsiębiorców. Poza zagadnieniami natury formalnej, informacjami o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej przez firmy polskie w Ukrainie w trakcie Kongresu dojdzie do bezpośrednich spotkań miedzy przedsiębiorcami obu krajów w ramach „business mixers”.

Oświadczenie Rady Przedsiębiorczości oraz Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej z okazji dzisiejszego Święta Niepodległości Ukrainy przyjęte na zakończenie spotkania w drodze aklamacji