III edycja Programu Polski Inkubator Rzemiosła – rozpoczęcie naboru wniosków

Informujemy, że Narodowy Instytut Wolności –  Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków do III edycji rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła

Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji rzemieślniczych w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego. Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację dwóch zadań:

Zadanie 1.: Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych

1.1. Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych

1.2. Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła

1.3. Partnerstwa lokalne

Zadanie 2.: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle

2.1. Konkursy o zawodach i konkursy zawodowe dla dzieci i młodzieży

2.2. Eventy promujące naukę zawodu w rzemiośle

2.3. Materiały  promocyjne i edukacyjne

2.4. Specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów rzemiosła

2.5. Konsultacje i szkolenia z zakresu prowadzenia kształcenia dualnego

Nabór ofert rozpoczyna się w dniu 4 września 2023 o godzinie 14:00 a zakończy 9 października 2023 r. o godzinie 14:00.

Projekty mogą być realizowane w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025r.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi:

Zadanie 1.: 30 000 zł rocznie (60 000 zł na całe zadanie)

Zadanie 2.: 60 000 zł rocznie (120 000 zł na całe zadanie)

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Każda organizacja może złożyć w konkursie dwa wnioski – po jednym na każde zadanie.

Szczegółowe informacje na stronie NIW pod adresem:

https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/edycja-2024-pir/