Spotkanie Prezesa ZRP z Wicepremierem Gowinem

Bieżące problemy rzemiosła i wyzwania doby pandemii, wobec których stanęły organizacje rzemiosła, stały się kanwą spotkania Prezesa ZRP Jana Gogolewskiego z Wicepremierem i Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosławem Gowinem.

 

 

 

 

 

 

Jan Gogolewski zapewnił, że Związek Rzemiosła Polskiego będzie się angażował w długoterminowe inicjatywy mające na celu rozwój przedsiębiorstw, w szczególności rzemieślniczych, jako że stanowią one ważne ogniwo gospodarki, aktywnie uczestniczą w kształceniu dualnym, zapewniają rynkowi fachowców oraz są ważnymi partnerami i kooperantami dla większych podmiotów. Nowa Polityka Przemysłowa Polski nie może nie uwzględniać tego faktu, a rzemiosło nie może pozostać poza jej ramami. Jednak, w związku z pandemią rzemieślnicy pilnie potrzebują szytego na ich miarę wsparcia, by przetrwać najtrudniejsze miesiące. Plan dla Pracy i Rozwoju fakt ten również musi uwzględniać.

Przy okazji Prezes ZRP zgłosił postulat zagwarantowania szerszemu gronu MŚP umorzenia w pełnej wysokości subwencji z Tarczy Polskiego Funduszu Rozwoju. Takiego wsparcia potrzebują nie tylko małe i średnie firmy działające w branżach szczególnie dotkniętych obostrzeniami i restrykcjami, ale także te, które są uzależnione od tych branż lub są ich bezpośrednimi kooperantami. Przykładem są między innymi zakłady fryzjerskie, których znaczna część, szczególnie poza dużymi miastami i w miejscowościach turystycznych, osiąga dramatyczne niskie obroty spowodowane brakiem klientów, jak również zakłady z branży spożywczej i wiele innych zajmujących się świadczeniem usług.

Spotkanie odbyło się przy udziale Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii – departamentu, do którego właśnie włączono funkcjonujący od roku Wydział Rzemiosła. Nawiązano do potrzeby intensyfikacji prac na nową ustawą o rzemiośle oraz większej otwartości przy opracowywaniu szczegółów takich programów jak Polski Inkubator Rzemiosła.

Premier Gowin, jako Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego z uwagą zapoznał się ze wszystkimi tematami zgłoszonymi przez rzemiosło. Docenił pracę Związku Rzemiosła Polskiego – jako krajowej reprezentacji rzemiosła i zapewnił o pełnym poparciu dla wszelkich działań mających na celu budowanie mostu porozumienia międzypokoleniowego na poziomie firm rzemieślniczych (sukcesja) oraz ich organizacji i interesariuszy, a tym samym promowania wśród młodych rzemieślników i przedsiębiorców idei zrzeszania się i aktywności organizacyjnej w celu budowania silnej reprezentacji ich interesów oraz budowania wspólnej platformy do inicjatyw biznesowych w duchu społecznej odpowiedzialności.

Relacja ze spotkania>>https://twitter.com/MRPiT_GOV_PL/status/1359488589382508545?s=20