Spotkanie Prezesa ZRP z Sekretarz Stanu MEN

W dniu 6 czerwca 2009 roku odbyło się spotkanie Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego – Jerzego Bartnika z Sekretarz Stanu MEN – Panią Krystyną Szumilas oraz Posłem na Sejm RP – Panem Piotrem Waśko (Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży). W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele ZRP (Dyrektor Maciej Prószyński, Andrzej Stępnikowski, Dr Krzysztof Bondyra z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN – dr Krzysztof Symela.

 

Tematem rozmów była koncepcja reformy systemu edukacji zawodowej w Polsce wypracowywana przez zespół ekspertów MEN. W czasie spotkania Prezes Bartnik przedstawił postulaty środowiska pracodawców (zgodnie z mandatem uzyskanym na I Kongresie Pracodawców), a zwłaszcza środowiska rzemieślniczego, zmierzające m.in. do: zwiększenia liczby godzin przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu oraz podjęcia prac nad systemem edukacji w kierunku umożliwiającym kształcenie młodzieży w oparciu o nowoczesną bazę technologiczno-sprzętową.

 

Szczegółowe informacje w załączniku.