Spotkanie Partnerów Społecznych

W dniu 15 kwietnia br. odbyło się spotkanie strony społecznej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Podczas spotkania, uczestnicy uznali, że dotychczas przedstawione przez stronę rządową dokumenty dot. Pakietu Antykryzysowego nie stanowią spójnej i konkretnej odpowiedzi na propozycje partnerów społecznych.

W związku z tym Partnerzy proszą w liście wysłanym do Waldemara Pawlaka – Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Gospodarki o ustosunkowanie się do strony rządowej do propozycji partnerów społecznych.

Szczegółowe informacje w załączniku.