Spotkanie partnerów międzynarodowej sieci „EU-Praxinet”, Wiedeń