Spotkanie Parterów Społecznych „Udział partnerów społeczno-gospodarczych w procesie monitorowania Pr