Spotkanie Parterów Społecznych „Udział partnerów społeczno-gospodarczych w procesie monitorowania Pr

Spotkanie Parterów Społecznych „Udział partnerów społeczno-gospodarczych w procesie monitorowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnych Programów Operacyjnych”