Spotkanie nt. kontroli granicznej z Wielką Brytanią po brexicie

W dniu 10 października 2019 r. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbędzie się spotkanie nt. praktycznych aspektów kontroli granicznej po stronie państw członkowskich UE po prawdopodobnym bezumownym brexicie. Prelegentami będą osoby reprezentujące organy celne Francji, Belgii i Holandii oraz przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej.

Spotkanie przeznaczone jest dla podmiotów realizujących wymianę handlową z Wielką Brytanią.

Więcej szczegółów wkrótce.