Cykl broszur „Odpowiedzialny konsument”

Grupa Robocza ds. Konsumenckich Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju opracowała broszury promujące postawy odpowiedzialnej konsumpcji, których prezentację ogłoszono 25 września 2019 r. w Światowym Dniu Działania na Rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju SDGs.

Biorąc pod uwagę aktualny stan środowiska naturalnego, realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju, a zwłaszcza SDG12, czyli odpowiedzialnej konsumpcji, staje się naszą wspólną odpowiedzialnością.

Współautorami opracowań są organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje publiczne, firmy oraz uczelnie. Zaangażowanie wielu podmiotów pozwoliło na osiągnięcie wielostronnego spojrzenia na to, w jaki sposób każdy z nas może dokonywać codziennych, choćby drobnych wyborów, które jednak mają moc, by zmieniać rzeczywistość.

Broszury odnoszą się do 5 obszarów – elementów codziennego życia, w których każdy z nas może podejmować decyzje korzystne dla środowiska, ale także dla własnego zdrowia, finansów oraz społeczności lokalnej.

Broszury służą jako materiał wspomagający dla szerokiej kampanii informacyjnej, prowadzonej przez członków Grupy roboczej dla każdego z obszarów opisanych w broszurach. Kampanię zapowiedziano na 5 kolejnych tygodni, jednakże biorąc pod uwagę uniwersalność zagadnień planowane jest wznowienie działań informacyjnych od początku 2020 r.

Na podstawie prac Grupy roboczej przygotowano również serię animacji odpowiadajacych poszczególnym obszarom tematycznym, promowanym przez tą Grupę. Animacje będą zamieszczane w każdy czwartek października. Każda animacja otwiera nowy tydzień tematyczny. Zachęcamy do śledzenia.

Materiały są dostępne na stronie: https://bit.ly/36yDPbM