Spotkanie negocjacyjne dot. wdrożenia Europejskiego porozumienia ramowego w sprawie przemocy i nękan