O społecznej odpowiedzialności biznesu i idei flexicurity w Katowicach

30 września 2010 roku w Katowicach odbędzie się konferencja regionalna otwierająca realizację projektu „Elastycznie i odpowiedzialnie – promocja dobrych praktyk w województwie śląskim” realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność” oraz Radę OPZZ Województwa Śląskiego.

Projekt, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zakłada promocję oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – ang. Corporate Social Responsibility) oraz idei flexicurity wśród pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i innych interesariuszy z terenu całego województwa śląskiego.

Obie koncepcje mają niezwykle istotne znaczenie dla funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw oraz regionalnego rynku pracy, a ich rola w obliczu kryzysu światowego jeszcze bardziej wzrosła. Niestety zarówno idea CSR jak i model flexicurity, mocno promowane przez Unię Europejską, są w Polsce wciąż mało rozpowszechnione wśród ich potencjalnych interesariuszy. – Dzięki zawiązaniu silnego partnerstwa, które posiada duży potencjał (największa organizacja pracodawców na Śląsku i dwa kluczowe związki zawodowe), wiedzę ekspercką oraz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, projekt daje realną możliwość by to zmienić – przekonuje Marcin Kozik, koordynator projektu.

Oprócz odbywającej się 30 września br. konferencji otwierającej, zorganizowanych zostanie 8 seminariów w formie dwudniowych warsztatów dla społeczności lokalnych (w Częstochowie, Bielsku-Białej, Bytomiu, Gliwicach, Rybniku, Sosnowcu, Tarnowskich Górach i Tychach) oraz konferencja podsumowująca realizację projektu. Uruchomiona zostanie również strona internetowa, która stanowić będzie źródło wiedzy na temat projektu i bazę wiedzy dla każdego kto chciałby zagłębić się w tematykę CSR i flexicurity.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane będą do 27 września br. (liczba miejsc ograniczona). Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie internetowej www.ir.katowice.pl

Szczegółowe informacje w załączniku.