Spotkanie na temat funduszy unijnych w latach 2014-2020

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 21 sierpnia organizuje w Warszawie spotkanie pt. Umowa Partnerstwa – Założenia Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, na którym zaprezentowany zostanie projekt Umowy Partnerstwa oraz ogólne informacje na temat stanu zaawansowania prac nad przyszłą perspektywą finansową oraz już ustalone zasady, które będą obowiązywać od roku 2014.

Na spotkaniu będzie można poznać projekt Umowy Partnerstwa – dokumentu regulującego najważniejsze zasady realizacji Funduszy Europejskich w latach 2014 – 2020 w Polsce.

Podczas konferencji będzie można także uzyskać informacje na temat:
– stanu zaawansowania prac nad dokumentami programowymi na lata 2014 – 2020,
– zasad horyzontalnych i programowych, które obowiązują w procesie programowania i wdrażania Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020,
– celów tematycznych Funduszy Europejskich określonych przez Komisję Europejską,
– ogólnych założeń programów operacyjnych planowanych w Polsce na lata 2014 – 2020,
– nowych instrumentów terytorialnych zaplanowanych do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej
– zaznajomić się ze źródłami pozyskiwania aktualnych informacji na temat Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020.

Odbędzie się także dyskusja dotycząca projektu Umowy Partnerstwa, a uwagi uczestników zostaną przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej: LINK