Spotkanie MRPiT z Izbą Rzemieślniczą MiŚP w Szczecinie promujące Polski Inkubator Rzemiosła

5 lipca 2021 r. odbyło się spotkanie w formie online Izby Rzemieślniczej MiŚP w Szczecinie z Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Olgą Semeniuk, na którym omówiono wsparcie dla małych i średnich polskich firm w ramach Polskiego Inkubatora Rzemiosła. W spotkaniu uczestniczył również minister Piotr Mazurek, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej i wiceprzewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, a także przedstawiciele izby oraz cechów.