Spotkanie Krajowej Rady Duszpasterskiej Rzemiosła

16 kwietnia br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie zebrała się Krajowa Rada Duszpasterska Rzemiosła. Najważniejszym tematem spotkania była XXVIII Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, która odbędzie się 28 czerwca br. Tegorocznej pielgrzymce będzie przyświecać hasło „Otoczmy życie troską jak Maryja”, nawiązujące tradycyjnie do hasła obowiązującego roku liturgicznego. Organizatorem pielgrzymki jest Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie. Stan przygotowań technicznych i duszpasterskich przedstawili prezes zarządu tej Izby – Adam Sasiela oraz Diecezjalny Duszpasterz Rzemiosła – ks. Władysław Jagustyn. Uroczystej Mszy świętej będzie przewodniczyć biskup rzeszowski – Kazimierz Górny.

Zgromadzeni na spotkaniu członkowie Rady na czele z Krajowym Duszpasterzem Rzemiosła ks. kan. Krzysztofem Rusieckim i przewodniczącym Rady Duszpasterskiej Kazimierzem Góralczykiem zaapelowali o liczny udział rzemieślników, ich rodzin i pracowników w jasnogórskich uroczystościach. Wyrazili też nadzieję, iż uda się mocniej zaangażować w pielgrzymowanie do Częstochowy diecezjalnych duszpasterzy rzemiosła.

Wrócono do tematu krat jasnogórskich. Waldemar Pacud z Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, odpowiedzialnej za gromadzenie funduszy na ten cel, przedstawił stan prac i sytuację finansową Fundacji na Rzecz Jasnej Góry. Prace wykonawcze zmierzają już ku szczęśliwemu zakończeniu – kraty mają być gotowe w maju 2010 r.