Spotkanie informacyjne z zakresu rozliczania projektu Działanie 6.1

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne z zakresu aneksowania, rozliczania i kontroli dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach POIG Działanie 6.1
Spotkanie odbędzie się 7 października w Poznaniu.

Tematyką konferencji będą zagadnienia dotyczące:
 
•    Zabezpieczenie realizacji umowy
•    Wprowadzanie zmian do umowy o dofinansowanie
•    Wydatkowanie i rozliczanie zaliczki
•    Sposób wypełniania formularza Wniosku Beneficjenta o płatność
•    Omówienie niezbędnych załączników do Wniosku Beneficjenta o płatność
•    Sposób przeprowadzania kontroli realizacji Projektów
•    Rozwiązywanie umowy i zwrot dofinansowania
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Więcej: LINK