Debata poświęcona „Młodym na rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej”

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się konferencja – „Młodzi na rynku pracy w Europie Środkowo Wschodniej”. W spotkaniu uczestniczyli: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamyszz, Sekretarz Stanu w MPiPS Jacek Męcina, przedstawiciele niemieckiego ministerstwa pracy, Instytutu Pracy i Praw Socjalnych, ośrodków badawczych i naukowych, organizacji młodzieżowych i pozarządowych, a także reprezentantów organizacji pracodawców i związków zawodowych Europy Środkowo Wschodniej.

Uczestnicy debaty dyskutowali o celach i marzeniach młodych ludzi, ich konfrontacji z realiami rynku pracy i o tym czy granice państw są dla nich przeszkodą w realizacji swoich zamierzeń?

W kwestii bezrobocia wśród młodych ludzi Polska nie należy do czołówki europejskiej. Mamy jednak za dużo absolwentów z dyplomami, dla których nie ma pracy i ten stan się pogłębia. W Niemczech poradzili sobie z problemem. Receptą jest m.in. dualny system kształcenia zawodowego. Polega on na tym, że teoretyczne wykłady w szkole zawodowej uzupełniane są praktyczną nauką zawodu w przyszłym zakładzie pracy.

Marta Płonka, ekspert ze Związku Rzemiosła Polskiego także mówiła o dualnym systemie kształcenia zawodowego, jako skutecznym rozwiązaniu problemu bezrobocia młodych ludzi. Podkreśliła wagę i znaczenie tego systemu zwłaszcza w obliczu braku wykwalifikowanych kadr zawodowych. Mówiła o konieczności intensyfikowania prac nad unowocześnieniem szkolnictwa zawodowego poprzez szersze wdrożenie dualnego kształcenia zawodowego, zarówno na etapie podstawowego kształcenia zawodowego, jak i wyższego.

Związek Rzemiosła Polskiego w konferencji reprezentowali: Andrzej Stępnikowski,  Wieczysława Nowak Turowiecka i Marta Płonka.

Więcej: LINK