Spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.2 PO IG

Agencja Rozwoju Pomorza SA jako Regionalna Instytucja Finansująca w województwie pomorskim oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spotkanie odbędzie się 16 stycznia.

 

Również 16 stycznia odbędzie sie spotkanie informacyjne w Olsztynie: LINK

 

W programie m.in.:
- rodzaje projektów mogących ubiegać się o dotację;
- poziom dofinansowania;
- procedura aplikacyjna;
- wydatki kwalifikowalne;
- zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy;
- zasady oceny  i kryteria oceny projektów;
- informacje dodatkowe.
Więcej: LINK