Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej w Zakopanem

W dniach 9-10 października w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym „Rzemieślnik” w Zakopanem miała miejsce narada tzw. „Grupy Wyszehradzkiej” – nieformalnego forum współpracy krajowych organizacji reprezentujących rzemiosło i małe przedsiębiorstwa z Polski (ZRP), Węgier (IPOSZ) i Słowacji (SZZ). Polskiej delegacji przewodniczył Prezes Jerzy Bartnik.

Wśród tematów poruszonych na spotkaniu znalazły się takie zagadnienia jak: system opodatkowania rzemiosła oraz MSP i jego wpływ na rozwój sektora MSP w Polsce, Słowacji i na Węgrzech, dualny system kształcenia w rzemiośle w krajach partnerskich – aktualny stan i dalsze perspektywy oraz. W obliczu trwającej w Polsce debaty nad datą wprowadzenia euro, bardzo wiele interesujących i praktycznych informacji wniosło wystąpienie przedstawicieli delegacji słowackiej, którzy opisali swoje doświadczenia związane z przygotowaniami do przyjęcia waluty europejskiej (Słowacja wejdzie do strefy euro z dniem 1 stycznia 2009 roku). Omówiony został nie tylko przebieg procesu legislacyjnego umożliwiającego wprowadzenie euro i przygotowania na poziomie centralnym, ale również działania SZZ jako reprezentanta słowackich małych firm. Słowaccy delegaci gorąco namawiali ZRP do aktywnego udziału w przygotowaniach do wprowadzenia euro w Polsce, aby w ten sposób można zapewnić korzystne rozwiązania dla MSP.

Trzy wspomniane organizacje podjęły się również zobowiązania, iż wystosują do Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) wspólny apel popierający UEAPME w staraniach o znaczne wzmocnienie Small Business Act jako podstawowego dokumentu dla małych firm na poziomie unijnym. To wspólne stanowisko ma zostać przedstawione podczas Rady Administracyjnej i Walnego Zgromadzenia UEAPME w Tours (Francja) 30 października b.r.

Przygotował: Marcin Kałuski