Forum Jubilerstwa Polskiego

W dniu 4 października 2008 r. odbyło się spotkanie stowarzyszeń i organizacji branżowych w ramach Forum Jubilerstwa Polskiego. Posiedzenie zorganizowano w sali konferencyjnej Warszawskiego Centrum Expo XXI w Warszawie udostępnionych przez organizatorów 9. Targów Biżuterii i Zegarków Złoto Srebro Czas.

Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli sygnatariuszy Forum tj. Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu, Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników w Polsce, Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo-Jubilerskiej Związku Rzemiosła Polskiego, Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego, Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich, Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych oraz Stowarzyszenia Wystawców Branży Jubilerskiej.

Posiedzenie przygotowała Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska Związku Rzemiosła Polskiego na wniosek Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu i zgodnie z przyjętą przez Forum zasadą prowadził je jej przewodniczący, Janusz Kowalski.

Na posiedzeniu Forum ustalono:
– utrzymanie terminarzu plenarnych spotkań w czasie trwania targów Złoto Srebro Czas w Warszawie i Amberif w Gdańsku

– zasadę omawiania problematyki dotyczącej zainteresowanych organizacji w ich gronie, a wypracowany kompromis referowania na posiedzeniach plenarnych.

Podjęto uchwałę o włączeniu się Forum Jubilerstwa Polskiego w obchody jubileuszu Targów Złoto Srebro Czas w Warszawie. Następne posiedzenie FJP zaplanowano na marzec 2009 r. w czasie trwania targów Amberif w Gdańsku.