Spotkanie Forum Spożywczego UEAPME

Najbliższe spotkanie Forum Spożywczego Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME Food Forum) odbędzie się w Brukseli 10 listopada 2011 roku. W wydarzeniu udział wezmą eksperci branżowi ds. europejskich z branży spożywczej wraz z sekretarzem ds. branżowych.

Udział ekspertów w spotkaniu UEAPME jest realizowany w ramach zadania 3. projektu „Branże w dialogu” pn. „Zorganizowanie sieci 24 ekspertów branżowych ds. europejskich”.

Projekt „Branże w dialogu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.