Spotkanie europejskich partnerów społecznych z Ministrami Edukacji w krajach UE

Dzięki bezpośredniemu powiązaniu z rynkiem pracy, kształcenie i szkolenie zawodowe jest najlepiej przygotowane do osiągnięcia cyfrowej i zielonej transformacji – stwierdziła Liliane Volozinskis, Dyrektor ds. Społecznych i Szkoleń w SMEunited, podczas nieformalnego spotkania Ministrów Edukacji zorganizowanego w Osnabrück w dniach 16-17 września br. Celem spotkania było rozpoczęcie dyskusji na temat przyszłej deklaracji z Osnabrück zainicjowanej przez niemiecką prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

W wyniku kryzysu spowodowanego COVID-19 i przyśpieszeniem zmian spowodowanym szybkim rozwojem technologii cyfrowych, pojawił się nowy impuls dla innowacyjnego i elastycznego kształcenia i szkolenia zawodowego. Organizacje MŚP bardzo sobie cenią europejską współpracę w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Umożliwia ona im wymianę dobrych praktyk, wspieranie doskonałości, promowanie uczenia się w miejscu pracy oraz wspieranie mobilności.

Przyszła deklaracja z Osnabrück ma na celu ożywienie procesu kopenhaskiego zapoczątkowanego w 2002 r. w ramach zorganizowanej współpracy między państwami członkowskimi, Komisją Europejską i europejskimi partnerami społecznymi.

Zostaną w niej zaproponowane na lata 2021-2025 konkretne cele i działania priorytetowe na szczeblu europejskim i krajowym, aby uczynić kształcenie i szkolenie zawodowe bardziej elastycznym, i przystosowanym na wyzwania przyszłości.

Owa deklaracja ma zostać przyjęta pod koniec listopada br. przez wszystkie zainteresowane strony.

Źródło: SMEunited