Spotkanie eksperckie promujące dialog społeczny z przedstawicielami izb rzemieślniczych

20 czerwca 2024 w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, w formie hybrydowej odbyło się spotkanie eksperckie promujące dialog społeczny z przedstawicielami izb rzemieślniczych, podczas którego zostały poruszone zagadnienia związane z problematyką dualnego kształcenia zawodowego w rzemiośle i rynku pracy, a także zagadnienia dotyczące rozwoju dialogu społecznego w kontekście identyfikacji potrzeb organizacji rzemiosła i niezbędnych obszarów wsparcia w ramach realizowanych przez ZRP projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. W pierwszej części spotkania pochylono się nad następującymi tematami:

– Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe w nowym kontekście wynikającym z nowelizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji z 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

– Rola izb rzemieślniczych w rozwijaniu Platformy Egzaminy w Rzemiośle (EWR) oraz aktualizacji standardów wymagań egzaminacyjnych dla zawodów rzemieślniczych.

– Standardy Ochrony Małoletnich dla sieci organizacji rzemiosła w związku z nowelizacją przepisów ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

– Możliwości promocji dialogu społecznego w trakcie wydarzenia pn. Szkoły Rzemiosła” w ramach Programu Polski Inkubator Rzemiosła oraz XXII edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU.

– Merytoryczna i formalno-prawna rama funkcjonowania zawodów naturopaty, bioenergoterapeuty i radiestety – przedstawienie założeń.

W drugiej części spotkania, Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, Pan Norbert Pruszanowski, omówił założenia projektu pt. „Monitorowanie prawa przez organizacje rzemiosła z zakresu zatrudnienia i umiejętności” finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 20212-27, którego realizację ZRP zamierza rozpocząć z końcem bieżącego roku.