Prezes Centralnego Związku Rzemiosła Niemieckiego spotkał się z przedstawicielami kierownictwa ZRP

24 czerwca 2024 w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie miało miejsce spotkanie z Prezesem Centralnego Związku Rzemiosła Niemieckiego (ZDH) w Berlinie Panem Jörgiem Diettrichem i Sekretarzem Generalnym ZDH Panem Holgerem Schwannecke. Ze strony Związku Rzemiosła Polskiego w spotkaniu wzięli udział: Pan Jan Gogolewski – Prezes ZRP, Pan Jan Klimek – Wiceprezes ZRP, Pan Andrzej Poźniak – członek Zarządu ZRP, Pan Dariusz Szulejko – Prezes Izby Rzemieślniczej w Szczecinie,  Pani Edyta Doboszyńska – Dyrektor Generalny ZRP oraz  Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP. 

Podczas spotkania dokonano wymiany informacji na temat aktualnych problemów polskiego i niemieckiego rzemiosła , w tym kwestii obowiązujących regulacji prawnych, współpracy z administracją rządową oraz funkcjinowaniem w Polsce i w Niemczech systemu kształcenia zawodowego  w rzemiośle  w systemie dualnym. Omówiono także możliwości rozwinięcia współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi izbami rzemieślniczymi, tematy związane z współpracą pomiedzy ZDH i ZRP na forum SMEunited (Rzemiosło oraz MŚP w Europie) oraz udziałem przedstawicieli ZRP i polskich izb rzemieślniczych w Europejskiej Konferencji Rzemiosła w Monachium w marcu 2025 roku. 

Podczas rozmów Prezes ZDH podkreslił konieczność rozwinięcia szerokiej współpracy pomiędzy polskim i niemieckim rzemiosłem przede wszystkim w zakresie wzmocnienia reprezentacji interesów rzemiosła oraz małych i średnich przedsiębiorstw wobec decydentów w organach Unii Europejskiej z względu na preferowanie w polityce UE interesów dużych firm, a także stale istniejące zbyt duże obciążenia biurokratyczne dla małych firm tworzone przez urzędników w organach UE w Brukseli. Prezes ZRP zadeklarował pełną gotowość do rozwinięcia szetokiej współpracy z ZDH we wszystkich omawianych podczas spotkania obszarach tematycznych.