Spotkania na temat ekoinnowacji, innowacji w usługach i zmian w zamówieniach publicznych

Między 6 a 24 września 2010 roku w Białymstoku, Krakowie, Opolu, Rzeszowie i Warszawie odbędzie się cykl spotkań poświęconych tematom: ekoinnowacji, innowacji w sektorze usług oraz zmian w zamówieniach publicznych.

Na każdym spotkaniu obecnych będzie czterech prelegentów, specjalistów w swej dziedzinie. Każdy z nich zaprezentuje krótkie wprowadzenie do danego zagadnienia, a następnie położy nacisk na praktyczny aspekt przedstawionych rozwiązań. Spotkania będą mieć w przeważającej części charakter interaktywny.

Udział w seminariach jest bezpłatny. Zapewniony jest poczęstunek w trakcie przerw kawowych i lunch.

Programy spotkań, dokładne daty i miejsca oraz informacje o prelegentach, a także formularze zgłoszeniowe: LINK