Społeczny wymiar integracji europejskiej

8 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie odbyło się seminarium „Dialog wokół Europejskiego Filaru praw socjalnych”. Wśród prelegentów i dyskutantów znaleźli się przedstawiciele świata nauki oraz reprezentanci organizacji partnerów społecznych. Europejski Filar praw socjalnych został przyjęty 17 listopada 2017 r. na szczycie Unii Europejskiej w Goeteborgu jako zbiór zasad i „mapa drogowa” działań na rzecz równowagi między gospodarczą i społeczną odsłoną integracji europejskiej. Stanowi punkt wyjścia dla działań państw członkowskich oraz inicjatyw legislacyjnych Komisji Europejskiej. W panelu dyskusyjnym partnerów społecznych udział wzięli przedstawiciele polskich organizacji uczestniczących w europejskim dialogu społecznym: ZRP, Konfederacji Lewiatan, NSZZ Solidarność i OPZZ. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowała Edyta Doboszyńska, Dyrektor Generalny i członek Europejskiego Komitetu Dialogu Społecznego w ramach delegacji UEAPME.

Paneliści w imieniu swoich organizacji odnieśli się do ogólnej idei filaru, w tym kwestii czy UE potrzebna jest transgraniczna konwergencja standardów socjalnych, czy wystarczy skupić się na działaniach wewnątrz państw członkowskich; dyskutowali nt. rozdziału 2 Filaru: „Sprawiedliwe warunki pracy (bezpieczne i elastyczne zatrudnienie, wynagrodzenie, informacje dotyczące warunków zatrudnienia i ochrony  w przypadku zwolnienia, dialog społeczny i zaangażowanie pracowników, równowaga miedzy życiem zawodowym i prywatnym) w kontekście sytuacji Polski i polskiego rynku pracy; odnieśli się do 4 pierwszych konkretnych inicjatyw KE w ramach Filaru: Projektu dyrektywy o równowadze między życiem zawodowym i prywatnym, projektu dyrektywy o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy; propozycji ustanowienia Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) oraz zaleceń dotyczących ochrony socjalnej dla pracowników i samozatrudnionych.