Bezpiecznie w pracy. Rozmowa z Jolantą Kosakowską z ZRP w Polskim Radiu 24

W miniony czwartek (7 czerwca 2018 r)  gościem Anny Grbowskiej w Polskim Radiu 24 w Programie  Społeczny Punkt Widzenia była Jolanta Kosakowska, dyrektor zespołu światy zawodowej i problematyki społecznej w Związku Rzemiosła Polskiego. Tematem rozmowy było bezpieczeństwo pracy w zakładzie rzemieślniczym.– Codzienna praca odbywa się w określonych warunkach infrastrukturalnych, w otoczeniu ludzkim, z wyposażeniem w różnym stopniu zmechanizowanym i to wiąże się z potencjalnym narażeniem bezpieczeństwa pracy. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad prawnych, które określają tryb zachowań w sytuacji zagrożenia, powiedziała ekspertka ZRP.

– Rzemieślnik który prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia kilka osób, w jednej osobie jest przedsiębiorcą, pracodawcą, fachowcem w danej dziedzinie oraz mistrzem szkolącym. Ale żeby firma prosperowała właściwie, musi też wiedzieć jak rozliczać podatki, opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, w jaki sposób zarządzać finansami i kadrami, bo dopiero ta całość  składa się na wynik ekonomiczny firmy – powiedziała dyr. Kosakowska.

Związek Rzemiosła Polskiego wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy od 18 lat organizuje konkurs z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.- Jestem przekonana że nauka o bhp i popularyzowanie jej zasad wśród młodych ludzi, którzy dopiero wkraczają w dorosłe życie zawodowe,  powinna być, i w naszym środowisku już jest, integralnym elementem nauki zawodu. Bo jeśli uczymy się zawodu, to musimy się też uczyć bezpiecznego wykonywania zawodu – oceniła przedstawicielka Związku.

Emisja: http://player.polskieradio.pl/