Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w MŚP – konferencja w Białymstoku

W Białymstoku (22 listopada)odbyła się konferencja „CSR-Działania wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw” zorganizowana przez Związek Rzemiosła Polskiego w ramach projektu partnerskiego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Celem konferencji było uświadomienie, zwłaszcza ludziom młodym, czym jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR). Przedstawione prezentacje pokazały, że CSR rozumiana jako inicjatywa biznesu może przynosić korzyści także przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Przeprowadzone badania potwierdziły, że to właśnie małe i średnie firmy coraz częściej intuicyjnie angażują się w działania na rzecz lokalnych społeczności i ochrony środowiska Jednak nie do końca zdają sobie sprawę, że są to działania związane z CSR.

Przedsiębiorcy muszą mieć przekonanie, że umiejętne korzystanie z narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu pomaga w pozyskiwaniu strategicznych inwestorów oraz przychylności społeczności lokalnej.

Zaproszeni eksperci przytoczyli przykłady dobrych praktyk, wynikających z korzystania z narzędzi CSR, pokazywali, dlaczego warto inwestować w społeczną odpowiedzialność biznesu oraz jak ta inwestycja przekłada się na działalność firmy.

W gronie zaproszonych prelegentów wystąpili: Agnieszka Wojciechowska, specjalista ds. rynku pracy, Alfred Bujara z NSZZ Solidarność – Krajowy Sekretariat Banków handlu i Ubezpieczeń, Jacek Hordejuk, dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku i Janusz Borzyński, dyrektor biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku. Spotkanie otworzyła Izabela Opęchowska kierownik projektu: „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP”. Rolę moderatora konferencji pełnił Tomasz Połaski, Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Zdjęcia z konferencji: LINK