Społeczna odpowiedzialność biznesu na Mazowszu

OPZZ „Konfederacja Pracy” zaprasza na konferencję rozpoczynającą projekt „Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w środowisku pracy na Mazowszu”. Odbędzie się ona 26 października 2010 roku w siedzibie OPZZ w Warszawie.

W trakcie konferencji odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli związków zawodowych, przedstawicieli organizacji pracodawców, izb przedsiębiorców, administracji publicznej oraz przedstawicieli świata nauki. Podczas spotkania paneliści postarają się znaleźć odpowiedź na pytanie dotyczącą roli związków zawodowych w promocji zasad odpowiedzialnego biznesu. Spotkanie będzie okazją do podjęcia dyskusji na temat stosowania dobrych praktyk pracodawców w odniesieniu do środowiska pracy, oceny potencjał jakie może wnieść upowszechnienie zasad odpowiedzialnego biznesu w rozwój Województwa Mazowieckiego.

Projekt „Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w środowisku pracy w woj. mazowieckim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest m.in.: wzrost potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców z Mazowsza poprzez upowszechnienie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przyczynienie się do poprawy jakości dialogu społecznego na Mazowszu.

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie internetowej projektu: LINK