Śniadania Biznesowe z EEN: „Nowe Prawo zamówień publicznych w kontekście legislacji UE – rozwiązania dla przedsiębiorców od stycznia 2021 roku” – webinar

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju  zaprasza przedsiębiorców sektora MŚP, w szczególności z województwa kujawsko-pomorskiego, do udziału w pierwszym tegorocznym szkoleniu online pn.: „Nowe Prawo zamówień publicznych w kontekście legislacji UE – rozwiązania dla przedsiębiorców od stycznia 2021 roku”.

Termin szkolenia: 28 stycznia 2021 r.

Miejsce i czas szkolenia: Online, godz. 9.00-14.00

Cel szkolenia:

  • Analiza przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych na zasadzie porównawczej, w odniesieniu do obecnego stanu prawnego (ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa UE)
  • Wyodrębnienie kluczowych i najbardziej istotnych zmian w przepisach oraz wskazanie, jakie znaczenie będą one miały w praktyce.

Tematyka spotkania:

  • Nowe zasady udzielania zamówień publicznych;  cel wprowadzenia nowej ustawy PZP
  • Podejmowanie decyzji o udziale w postępowaniu i przygotowanie oferty
  • Etap oceny i wyboru oferty
  • Nowe regulacje dotyczące umów w zamówieniach publicznych,
  • Nowe zasady prowadzenia postępowań odwoławczych

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców sektora MŚP, z wyłączeniem firm doradczych z zakresu prawa, kancelarii prawnych, notarialnych, radcowskich i innych firm o charakterze prawniczym.

Szczegółowe informacje na stronie:  https://een.tarr.org.pl/2020/12/30/sniadania-biznesowe-z-een-nowe-prawo-zamowien-publicznych-w-kontekscie-legislacji-ue-rozwiazania-dla-przedsiebiorcow-od-stycznia-2021-roku-webinar-28-stycznia-2021-r/