SMEunited zgłasza uwagi do wymagań dla małych firm wynikających z wdrażania Dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju


Od stycznia 2024 roku, wraz z wejściem w życie Dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw, małe i średnie przedsiębiorstwa muszą być gotowe do odpowiadania na prośby partnerów biznesowych, banków i inwestorów o dane zamieszczone w tzw. standardach raportowania (ESG). SMEunited (Rzemiosło oraz MŚP w Europie) wezwało do szybkiego przyjęcia dobrowolnego standardu dot. sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju dla nienotowanych MŚP (VSME), dostosowanego do potrzeb i możliwości małych firm. Pomimo docenienia podjętych wysiłków, projekt Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) nadal posługuje się złożonym językiem, co sprawia trudności dla MŚP w zrozumieniu wymagań dot. raportowania.

Zdaniem SMEunited należy poddać projekt szczegółowemu przeglądowi pod kątem prostego języka, aby oczyścić ostateczny tekst z niepotrzebnego żargonu technicznego, który jest obecny w obecnej wersji. SMEunited nalega, aby VSME nie wymagało od MŚP przeprowadzania podwójnej oceny istotności. Ani pojęcie, ani wyjaśnienia nie są zrozumiałe dla MŚP, które nie są ekspertami w tej dziedzinie.

Kluczem do sukcesu VSME będzie akceptacja rynku. Bez gwarancji, że dane wymagane w VSME będą jedynymi informacjami, których banki, inwestorzy i partnerzy biznesowi będą żądać od mniejszych firm, istnieje ryzyko, że MŚP będą nadal proszone o udzielanie odpowiedzi na inne kwestionariusze.

Działania związane z podnoszeniem świadomości i budowaniem potencjału są już przygotowywane przez kilku członków SMEunited. Powinny one być jednak zapewnione w całej UE i zintensyfikowane, aby wesprzeć osoby przygotowujące raporty zrównoważonego rozwoju zgodnie z VSME oraz zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje o zrównoważonym rozwoju uzyskane dzięki zastosowaniu VSME.

Źródło:
https://www.smeunited.eu/news/smeunited-contribution-to-efrag-consultation-on-the-vsme