SMEunited popiera równe traktowanie edukacji zawodowej i akademickiej

Podczas wydarzenia z udziałem realizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego SMEunited (Rzemiosło oraz MŚP w Europie) wyraziło zdecydowane poparcie dla równego traktowania edukacji zawodowej i akademickiej. Organizacja skrytykowała proponowany przez UE wskaźnik 64% dorosłych posiadających wyższe wykształcenie, podkreślając, że główne niedobory umiejętności, z jakimi borykają się małe i średnie przedsiębiorstwa , dotyczą zawodów przygotowywanych w ramach szkolenia zawodowego.

Podczas wystąpienia nawiązano do działań SMEunited w ramach Europejskiego Roku Młodzieży w 2022 roku, podkreślając znaczenie łączenia młodzieży z rozwojem umiejętności. Zwrócono uwagę na konieczność wspierania praktyk zawodowych i edukacji w zakresie przedsiębiorczości, co jest kontynuowane w ramach Europejskiego Roku Umiejętności. SMEunited zbiera i wymienia najlepsze praktyki wśród swoich członków, stymulując wzajemne uczenie się i opracowując nowe pomysły na rozwój szkoleń zawodowych. Jako przykład wspomniano inicjatywę Izby Gospodarczej Austrii, które utworzyło centrum talentów, umożliwiające młodym ludziom testowanie umiejętności technicznych przy użyciu sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości. Podkreślono również znaczenie monitorowania absolwentów szkolenia zawodowego i praktyk zawodowych, wskazując na wskaźnik zatrudnienia praktykantów sięgający 95% oraz fakt, że prawie 20% z nich zakłada własne firmy w ciągu pięciu lat od ukończenia studiów. Te dane ilustrują szeroki zakres możliwości oferowanych przez szkolenia zawodowe.

W trakcie dyskusji panelowej na temat kształcenia i szkolenia zawodowego w krajach trzecich odniesiono się do inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej unijnej puli talentów, podkreślając, że powinna ona być otwarta na wysoko, średnio i nisko wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich, z naciskiem na zapewnienie odpowiednich umiejętności językowych.