Posiedzenie autonomiczne strony społecznej Zespołu Problemowego ds. Funduszy Europejskich Rady Dialogu Społecznego

24 maja 2024 w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” miało miejsce posiedzenie autonomiczne strony społecznej Zespołu Problemowego ds. Funduszy Europejskich Rady Dialogu Społecznego. W posiedzeniu wzięli udział eksperci partnerów społecznych . ZRP reprezentował Pan Norbert Pruszanowski, członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji. Omówiono konieczność nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz aktualne problemy związane z uruchomieniem projektów partnerów społecznych dot. działań  informacyjno-promocyjnych z Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz aktualny stan wdrażania Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w zakresie tzw. pakietu działań mających na celu wzmocnienie budowy potencjału partnerów społecznych i rozwój dialogu społecznego. Tematy te będą szczegółowo omówiono na najbliższym posiedzeniu Zespołu ze stroną rządową 10 czerwca br.