Składka ZUS może w przyszłym roku wzrosnąć

W piątek do sejmu trafi projekt ustawy zakładający podniesienie składki rentowej, którą opłacają pracodawcy. Rząd chce w ten sposób ograniczyć deficyt w funduszu rentowym . Na takie podniesienie składki pracodawcy patrzą niechętnie, ale Jerzy Bartnik, prezes ZRP dostrzega większe zagrożenia.

Fundusz rentowy jest jedną z części składowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego są wypłacane pracownikom i osobom samozatrudnionym emerytury, renty, zasiłki chorobowe i inne świadczenia. Do podniesienia składki negatywnie odnoszą się przedstawiciele pracodawców i pracowników.

Prezes Bartnik zwrócił uwagę na inne wzrosty kosztów, z którymi  miro-, małe i średnie firmy mogą sobie nie poradzić. Lawinowo rosnące koszty paliw, surowców i energii elektrycznej oraz nieuczciwa konkurencja, wynikająca z szarej strefy w połączeniu ze spowolnieniem gospodarczym są dla sektora MŚP prawdziwym problemem. Zdaniem Jerzego Bartnika uwaga rządzących powinna skupić się na rozwiązywaniu tych problemów.

Więcej: rp.pl
14.12.2011
Aleksandra Fandrejewska
LINK