Seminarium „Znaki towarowe. Nowe możliwości i zakres ochrony”

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zaprasza na seminarium „Znaki towarowe. Nowe możliwości i zakres ochrony”, które odbędzie się 12 czerwca 2019 r. w siedzibie ARM przy ul. Świetojerskiej 9 w warszawie (aula B na parterze).

Aby skutecznie egzekwować prawa do swojego znaku towarowego należy mu zapełnić  właściwą ochronę prawną. Nazwę można zgłosić w odpowiednim urzędzie jako słowny znak towarowy. W przypadku gdy nazwa ta zaopatrzona jest w oryginalną grafikę, można uzyskać ochronę na znak słowno-graficzny. W pewnych przypadkach jest możliwe również uzyskanie ochrony na znaki przestrzenne jak również innego rodzaju znaki, np. pojedyncza litera, cyfra, kolor czy dźwięk. Wszystko zależy przede wszystkim od tego czy nadają się one do odróżniania towarów lub usług przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorców. Nowe możliwości w tym zakresie powstały w związku z nowelizacją z dnia 20 lutego 2019 r., która weszła w życie w dniu 16 marca 2019 r., ustawy Prawo własności przemysłowej wynikającą z implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

Kolejnym krokiem powinno być ustalenie jakim terytorium jest zainteresowana firma. Jeśli działa tylko lokalnie, w Polsce, wystarczy ochrona krajowa w Urzędzie Patentowym RP. Można ją uzyskać na 10 lat już od 890 PLN. Po upływie tego okresu ochronę tą można przedłużać na kolejne okresy 10-letnie. Od niedawna nie trzeba już składać żadnego wniosku o przedłużenie ochrony. Wystarczy jedynie w odpowiednim okresie wnieść stosowną opłatę. W przypadku gdy firma eksportuje swoje towary lub świadczy usługi również w innych krajach Unii Europejskiej, warto zastrzec swój znak towarowy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który mieści się w Alicante, Hiszpania. Za pomocą jednego zgłoszenia zyskuje się wtedy ochronę na całym terytorium UE w cenie od 850 EUR. Tak jak w Polsce ochronę tą uzyskuje się początkowo na 10 lat z możliwością przedłużania jej na następne okresy 10-letnie. Gdy firma działa również poza Unią Europejską, działając za pośrednictwem polskiego pełnomocnika, np. rzecznika patentowego, można zgłosić swój znak do ochrony w państwach, które należą do tak zwanego Związku Madryckiego. Obecnie jest to już ponad 100 państw. Koszty rejestracji międzynarodowej zależą od różnych czynników, a głównie od tego ile krajów wybierzesz i które to będą kraje.

Po zastrzeżeniu znaku towarowego uzyskuje się wyłączne prawo do posługiwania się tym znakiem na terytorium na którym wnioskowano o ochronę. Ponadto, można już stosować już symbol w pobliżu znaku towarowego. Już samo zastosowanie tego symbolu działa odstraszająco na potencjalnych naruszycieli, którzy doskonale zdają sobie sprawę, że w tej sytuacji będzie łatwiej wyegzekwować ochronę prawną.

PROGRAM SEMINARIUM

9:30-10:00 – Rejestracja

10:00-10:30 – Projekt 6.2.1 Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

10:30-14:00 – Znaki towarowe. Nowe możliwości i zakres ochrony. Pani Monika Kowalczyk, rzecznik patentowy z kancelarii prawno-patentowej IPR POINT* Przewidziana została przerwa kawowa oraz poczęstunek.

14:0-14:30 Konsultacje

 

Seminarium jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail: proeksport@armsa.pl.