Konferencja „Dostęp mikro, małych i średnich przedsiębiorców do kredytu w Polsce”

Związek Banków Polskich zaprasza do udziału w konferencji pt. „Dostęp mikro, małych i średnich przedsiębiorców do kredytu w Polsce. Ocena stanu obecnego i perspektyw”, która odbędzie się 3 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej 6 w Warszawie.

Podczas spotkania przedstawione zostaną bloki tematyczne z zakresu m.in.:
• Dostęp do kredytu. Mity i fakty,
• Nowe regulacje a dostęp do kredytu dla przedsiębiorców,
• Obrót bezgotówkowy i nowoczesne technologie sojusznikiem w dostępie do kredytu,
• Publiczne wsparcie dostępu do kredytu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ REJESTRACYJNY: https://bit.ly/2KMSjwn

PROGRAM: https://bit.ly/2IwaT9b