Seminarium ws. Access2Markets 26.01.2021

Komisja Europejska uruchomiła portal internetowy Access2Markets, aby pomóc małym i średnim firmom w działalności poza granicami UE. Nowy portal jest odpowiedzią na prośby zainteresowanych stron o lepsze wyjaśnienie umów handlowych i pomoc firmom ustaleniu, czy ich produkty kwalifikują się do niższych opłat celnych. Portal służy zarówno firmom, które już prowadzą handel międzynarodowy, jak i tym, które dopiero zaczynają odkrywać możliwości na rynkach zagranicznych. 

W związku z powstaniem portalu Komisja Europejska organizuje seminarium, które ma na celu pomóc firmom w handlu międzynarodowym poprzez dostarczanie różnych informacji, takich jak: 
• taryfy,
• umowy handlowe,
• reguły pochodzenia,
• wymagania dotyczące produktu,
• bariery handlowe,
• statystyki handlowe.

Te szczegółowe wymagania, wraz z dodatkowymi możliwościami biznesowymi, zostaną przedstawione                 26 stycznia 2021 r.  w godzinach 9-11 w Brukseli czasu środkowoeuropejskiego. Wydarzenie odbędzie się on-line za pośrednictwem narzędzia konferencyjnego „Interactio” i zostanie przetłumaczone na język angielski, estoński, chorwacki, włoski, litewski i portugalski.

Program:
1.Wprowadzenie i historia Access2Markets
2. Wycieczka na żywo po Access2Markets, obejmująca eksport, import, handel wewnątrzunijny, pojedynczy punkt wejścia, bariery, umowy handlowe.
3. ROSA i zasady pochodzenia (TBC) .
4. Sesja pytań i odpowiedzi.

Zarejestruj się do 22 stycznia 2021 r. na stronie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e8911d7c-879b-4acd-8e02-538719185254

Access2Markets-ulotka informacyjna.