Seminarium w ZRP nt. „Funkcjonowanie prawa zamówień publicznych”