Seminarium polsko-niemieckie w Jelitkowie

W dniach 27-28 września w Domu Wypoczynkowym „Rzemieślnik” w Jelitkowie odbędzie się seminarium polsko-niemieckie „Wyzwania dotyczący rynku pracy i kształcenia zawodowego – odpowiedź partnerów społecznych”.

W spotkaniu będą uczestniczyć  przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego, Centralnego Związku Rzemiosła Niemieckiego(ZDH) oraz partnerzy społeczni. Przewidziane są wystąpienia ekspertów, którzy poruszą kluczowe tematy powiązane z dialogiem społecznym, sektorem MŚP, funkcjonowaniem małych i średnich firm w krajach UE, problemem bezrobocia, rynkiem pracy oraz edukacją zawodową. Panele dyskusyjne dadzą także możliwość wymiany doświadczeń z izbami rzemiosła z Niemiec.

Seminarium będzie prowadzone w dwóch językach: polskim i niemieckim.