Seminarium PARP nt. „Prawo upadłościowe i naprawcze w odniesieniu do małych i średnich przedsiębior