Seminarium „Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionu”

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, organizuje seminarium „Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionu”, które odbędzie się 10 kwietnia 2008 roku, o godz. 10.00, w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Seminarium jest organizowane przez Izbę we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach. Patronat nad nim objął Marszałek Województwa Śląskiego, który potwierdził swój udział.