Seminarium informacyjne na temat zmian w procedurze aplikowania o środki oraz zmian w zasadach rozli

18/04    Seminarium informacyjne na temat zmian w procedurze aplikowania o środki oraz zmian w zasadach rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujących od 1 stycznia 2011, ZRP